Investește în criptomonede schwab, Vpn sigur pentru tranzacționarea criptelor

Cum să faci bani cu Bitcoin dacă ai doar 100 de dolari

Uniunea are un interes de politică declarat și reiterat de a dezvolta și a promova adoptarea tehnologiilor transformatoare în sectorul financiar, inclusiv a tehnologiei blockchain și a tehnologiei registrelor distribuite DLT. DLT se întemeiază pe criptografia cu chei publice, un sistem criptografic care utilizează perechi de chei: chei publice, care sunt cunoscute public și esențiale pentru identificare, și chei private, care sunt secrete și care sunt utilizate pentru autentificare și criptare.

Criptoactivele sunt reprezentări digitale ale valorii sau ale drepturilor, care au potențialul de a aduce beneficii semnificative atât participanților la piață, cât și consumatorilor. Simplificând procesele de mobilizare a capitalului și stimulând concurența, emisiunile de criptoactive pot oferi o modalitate mai ieftină, mai puțin împovărătoare și mai incluzivă de finanțare a întreprinderilor mici și mijlocii IMM-urilor.

Atunci când sunt utilizate ca mijloace de plată, tokenurile de plată pot oferi oportunități din punctul de vedere al unor plăți mai ieftine, mai rapide și mai eficiente, în special la nivel transfrontalier, prin limitarea numărului de intermediari.

investește în criptomonede schwab Mai are sens să investești în bitcoins?

Se preconizează că numeroase aplicații ale tehnologiei blockchain care nu au fost încă pe deplin studiate vor crea noi tipuri de activitate economică și modele de afaceri care, împreună cu sectorul criptoactivelor propriu-zis, vor duce la creșterea economică și la noi oportunități de angajare pentru cetățenii Uniunii.

Din cauza particularităților legate de aspectele lor inovatoare și tehnologice, este necesar să se stabilească în mod clar cerințele de identificare a criptoactivului ca instrument financiar.

În acest scop, Autoritatea Europeană pentru Valori Mobiliare și Piețe ESMA ar trebui să fie mandatată de Comisie să investește în criptomonede schwab orientări pentru a reduce incertitudinea juridică și a asigura condiții de concurență echitabile între operatorii de piață. În prezent, majoritatea criptoactivelor nu intră însă în domeniul de aplicare al legislației Uniunii privind serviciile financiare. Nu există norme aplicabile serviciilor legate de criptoactive, inclusiv referitoare la funcționarea platformelor de tranzacționare pentru criptoactive, la serviciul de schimb de criptoactive investește în criptomonede schwab monedelor fiduciare sau contra altor criptoactive sau la custodia criptoactivelor.

Din cauza lipsei unor astfel de norme, deținătorii de criptoactive sunt expuși la riscuri, în special în domeniile care nu sunt vizate de normele privind protecția consumatorilor.

Lipsa unor astfel de norme poate conduce, de asemenea, la riscuri substanțiale pentru integritatea pieței pe piața secundară a criptoactivelor, inclusiv la manipulări ale pieței și la infracțiuni financiare.

80 Cel mai bun Cum să investești în tine Citate

Pentru a aborda aceste riscuri, unele state membre au instituit norme specifice pentru toate criptoactivele sau pentru un subset de criptoactive care nu intră sub incidența legislației Uniunii privind serviciile financiare. Alte state membre intenționează să legifereze în acest domeniu.

  • Schwab U.S. REIT ETF CFD (#SCHH) prezentare generală
  • Investește criptomonede în Elveția
  • Cum să faci bani cu Bitcoin dacă ai doar de dolari
  • Cele mai bune semnale cripto gratuite din mai și știri cripto | traghetto.fr - Broker cripto VIP
  • Companiile care investesc în cripto
  • Specificatiile contractelor
  • Broker românian de criptare.
  • Și citirea cotațiilor investește în tine a contribuit la creșterea motivației interne atunci când urmărești dezvoltarea de sine.

În plus, întreprinderile care utilizează criptoactive nu vor avea nicio securitate juridică cu privire la modul în care vor fi tratate criptoactivele lor în diferite state membre, ceea ce le va submina eforturile de a utiliza criptoactivele pentru inovarea digitală. Lipsa unui cadru general al Uniunii în materie de criptoactive ar putea duce, de asemenea, investește în criptomonede schwab o fragmentare a cadrului de reglementare, care va denatura concurența pe piața unică, va îngreuna eforturile furnizorilor de servicii investește în criptomonede schwab criptoactive de a-și extinde activitățile la nivel transfrontalier și va da naștere arbitrajului de reglementare.

Piața criptoactivelor este încă modestă ca dimensiuni și nu reprezintă încă o amenințare pentru stabilitatea financiară. Cu toate acestea, este probabil că un subset de criptoactive care ar urmări să își stabilizeze prețul corelându-și valoarea cu cea a unui anumit activ sau a unui coș de active va fi adoptat pe scară largă de către consumatori. O astfel de evoluție ar putea da naștere unor provocări suplimentare pentru stabilitatea financiară, transmisia politicii monetare sau suveranitatea monetară.

Un astfel de cadru armonizat ar trebui să acopere și serviciile legate de criptoactive, în cazul în care aceste servicii nu sunt încă reglementate de legislația Uniunii privind serviciile financiare, respectând totodată suveranitatea statelor membre. Un astfel de cadru ar trebui să sprijine inovarea și concurența loială, asigurând, în același timp, un nivel ridicat de protecție a consumatorilor și de integritate a pieței pe piețele criptoactivelor.

Cum inteligența artificială perturbă finanțele

Un cadru clar ar trebui să le permită furnizorilor de servicii de criptoactive să își extindă activitatea la nivel transfrontalier și ar trebui să faciliteze accesul acestora la serviciile bancare pentru a-și putea desfășura activitatea în investește în criptomonede schwab condiții. Ar trebui asigurat tratamentul proporțional al emitenților de criptoactive și al furnizorilor de servicii de criptoactive, garantând șanse egale de acces pe piață și de dezvoltare în statele membre.

Un cadru al Uniunii ar trebui să asigure un investește în criptomonede schwab proporțional al diferitelor tipuri de criptoactive și configurații emitente, permițând astfel oportunități egale pentru intrarea pe piață și dezvoltarea actuală și viitoare.

Un astfel de cadru ar trebui, de asemenea, să asigure stabilitatea financiară și să abordeze riscurile la adresa politicii monetare care ar putea decurge din criptoactivele care urmăresc să își stabilizeze prețul lor prin raportarea la o monedă, la un activ sau la un coș de active. Legislația Uniunii evită să impună sarcini de reglementare inutile și disproporționate asupra utilizării tehnologiei, întrucât Uniunea și statele membre încearcă să mențină competitivitatea pe o piață globală.

O reglementare adecvată menține competitivitatea statelor membre pe piețele financiare și tehnologice internaționale și oferă clienților beneficii semnificative în ceea ce privește accesul la servicii financiare mai ieftine, mai rapide și mai sigure și la administrarea activelor. Creșterea prețurilor criptoactivelor asociate, precum și înlocuirea frecventă a hardware-ului de minerit creează stimulente pentru creșterea puterii de calcul.

Aceste caracteristici ar putea submina eforturile Uniunii și pe plan mondial de a atinge obiectivele în materie de climă și sustenabilitate, până când vor apărea alte soluții mai favorabile climei, care nu consumă multă energie. În conformitate cu numeroase estimări, consumul de energie al rețelei Bitcoin este egal cu cel al unor țări întregi.

Investiții în Fondurile Index: Ce trebuie să știi

Mai mult, în perioada 1 ianuarie - 30 iunierețeaua Bitcoin a fost responsabilă de până la 13 milioane de tone de emisii de CO2. S-a estimat că fiecare tranzacție Bitcoin utilizează kWh de energie electrică. Consumul tot mai mare de energie este însoțit de o creștere a echipamentelor de minerit și de o generare semnificativă de deșeuri electronice.

Prin urmare, este necesar să se sublinieze necesitatea ca mecanismele de consens să utilizeze soluții mai ecologice, iar Comisia să identifice acele mecanisme de consens care ar putea constitui o amenințare la adresa mediului, având în vedere consumul de energie, emisiile de dioxid de carbon, diminuarea resurselor reale, deșeurile electronice și structurile de stimulente specifice.

Mecanismele nesustenabile de consens ar trebui aplicate doar la scară mică. Motivul îl reprezintă utilizarea intensivă și ineficientă de către mecanismul respectiv a energiei electrice, adesea generată din surse de energie fosile situate în afara Uniunii.

Totuși, întrucât alte industrii cum ar fi investește în criptomonede schwab jocurilor video și a divertismentului, centrele de date, anumite instrumente utilizate în sectorul financiar-bancar și în afara acestuia consumă, de asemenea, resurse energetice care nu sunt ecologice, acesta reprezintă un aspect important pe care Uniunea trebuie să îl abordeze în legislația sa de mediu, precum și în relațiile și acordurile sale cu țări terțe la scară mondială.

În acest context, Comisia ar trebui să depună eforturi în vederea unei abordări legislative globale, mai adecvată pentru a aborda aceste aspecte în mod orizontal. Mai mult, criptoactivele care au aceleași trăsături sau trăsături foarte similare cu instrumentele financiare ar trebui tratate ca un echivalent al acestora, în măsura în care asigură profit sau drepturi de guvernanță ori un drept de creanță asupra unui viitor flux de trezorerie.

Aceste criptoactive ar trebui să facă obiectul legislației Uniunii privind serviciile financiare și nu al prezentului regulament. Pentru a realiza claritatea juridică cu privire la criptoactivele care se încadrează în domeniul de aplicare al prezentului investește în criptomonede schwab și la criptoactivele care sunt excluse, ESMA ar trebui să specifice condițiile în care un criptoactiv ar trebui tratat ca instrument financiar pe baza fondului său și indiferent de formă.

O astfel de legislație ar trebui să contribuie, de asemenea, la obiectivul combaterii spălării banilor și a finanțării terorismului. Din același motiv, orice listă de servicii legate de criptoactive ar trebui să cuprindă și serviciile legate de active virtuale care investind în elemente criptomonede pune probabil probleme din punctul de vedere investește în criptomonede schwab spălării banilor și vor dăuna politicilor monetare ale statelor membre.

Nu ar trebui să se aplice criptoactivelor care sunt unice și nu sunt fungibile cu alte criptoactive, care nu sunt fracționabile și sunt acceptate numai de către emitent, inclusiv programele de fidelitate ale comerciantului, care reprezintă drepturi de proprietate intelectuală sau garanții, care certifică autenticitatea unui activ fizic unic sau care reprezintă orice alt drept ce nu are legătură cu drepturile aferente instrumentelor financiare și care nu sunt admise pentru tranzacționarea pe o bursă de criptoactive.

Părțile fracționale ale unui criptoactiv unic și nefungibil nu ar trebui considerate unice și nefungibile. Simpla atribuire a unui identificator unic unui criptoactiv nu este suficientă pentru a-l clasifica ca fiind unic și nefungibil.

În mod similar, prezentul regulament nu ar trebui să se aplice nici criptoactivelor care reprezintă servicii, active digitale sau fizice care sunt unice, indivizibile și nefungibile, cum ar fi garanțiile de produse, produsele sau serviciile personalizate sau bunurile imobile.

Cu toate acestea, prezentul regulament ar trebui să se aplice tokenurilor nefungibile care acordă deținătorului sau emitentului lor anumite drepturi legate de instrumentele financiare respective, cum ar fi drepturi la profit sau alte drepturi.

China: Beijingul este alarmat de poluarea cursurilor de apă

Tipurile specifice de tokenuri utilitare, cum ar fi cele utilizate pentru asigurarea accesului la servicii, programele de recompensare pentru clienți, tokenurile de recompensare pentru minerit, precum și altele, ar trebui să fie exceptate de la regulament, chiar dacă sunt oferite în mod public, atâta vreme cât nu sunt oferite în scopuri investiționale sau de plată.

Aceste tokenuri raportate la active urmăresc să își mențină o valoare stabilă prin raportarea la mai multe monede care sunt mijloace legale de plată, la una sau mai multe mărfuri, la unul sau mai multe criptoactive sau la un coș de astfel de active.

Stabilizându-și valoarea, aceste tokenuri raportate la active urmăresc adesea să fie utilizate de către deținătorii lor ca mijloc de plată pentru cumpărarea de bunuri și servicii și ca mijloc de tezaurizare.

O a treia subcategorie de criptoactive o constituie criptoactivele care sunt destinate să funcționeze în primul rând ca mijloc de plată și care urmăresc să își stabilizeze valoarea prin raportarea la o singură monedă fiduciară. La fel ca monedele electronice, aceste criptoactive sunt substitute electronice ale monedelor fizice și ale bancnotelor și sunt utilizate pentru efectuarea de plăți.

Definiția diferitelor criptoactive reglementate de prezentul regulament nu ar trebui să permită deciziile arbitrare în ceea ce privește tipul acestor criptoactive. Criptoactivele care fac obiectul prezentului regulament sunt definite, în primul rând, pe baza unor criterii tehnice obiective și, apoi, pe baza utilizării preconizate, direct legată de criteriile tehnice.

Utilizările practice ale diferitelor tipuri de criptoactive sunt, în cele mai multe cazuri, dificil de prezis pe o piață emergentă și cu o inovare rapidă. Mai mult, ar trebui adoptată o abordare obiectivă atunci când se stabilește dacă un token este un instrument nefinanciar și face astfel obiectul prezentului regulament sau un instrument financiar și, prin urmare, face obiectul altei legislații aplicabile la nivelul Uniunii privind piețele și instrumentele financiare. O astfel de securitate juridică este esențială pentru a atrage investiții și pentru a asigura o dezvoltare rapidă, păstrând totodată protecția consumatorilor și a investitorilor.

Alte criptoactive care se raportează la o singură monedă fiduciară nu oferă un drept de creanță la paritate cu moneda la care se raportează sau limitează perioada de reconversie. Faptul că deținătorii unor astfel de criptoactive nu au un drept de creanță împotriva emitenților activelor respective sau că un astfel de drept de creanță nu este la paritate cu moneda la care se raportează aceste criptoactive ar putea submina încrederea celor care utilizează aceste criptoactive.

Pentru a se evita arbitrajul de reglementare, ar trebui prevăzute condiții stricte privind emiterea de tokenuri asimilate monedelor electronice, inclusiv obligația ca aceste tokenuri asimilate monedelor electronice să fie emise fie de o instituție de credit, astfel cum este definită în Regulamentul UE nr.

Din același motiv, emitenții de astfel de tokenuri asimilate monedelor electronice ar trebui, de asemenea, să le acorde utilizatorilor acestor tokenuri un drept de reconversie a tokenurilor lor în orice moment și la paritate cu moneda la care se raportează aceste tokenuri.

Întrucât tokenurile asimilate monedelor electronice sunt și ele criptoactive și pot să dea, la rândul lor, naștere unor preocupări legate de protecția consumatorilor și integritatea pieței specifice criptoactivelor, ele ar trebui să fie, de asemenea, supuse normelor prevăzute în prezentul regulament pentru ca aceste preocupări legate de protecția consumatorilor și integritatea pieței să fie abordate în mod corespunzător.

Un emitent de criptoactive ar trebui să fie o persoană juridică sau fizică care emite orice tip de criptoactive. Un ofertant de criptoactive ar trebui să fie o persoană juridică care oferă publicului orice tip de criptoactive sau care solicită admiterea la tranzacționare a criptoactivelor respective pe o platformă de tranzacționare pentru criptoactive.

Uneori, emiterea și schimbul de criptoactive pot fi descentralizate, iar acest investește în criptomonede schwab ar trebui reflectat și avut în vedere în legislația relevantă. Acești emitenți descentralizați nu ar trebui să se organizeze într-o singură entitate juridică și nu ar trebui să facă obiectul regulamentului până când oferta investește în criptomonede schwab criptoactive către public nu este centralizată.

O primă categorie de astfel de servicii constă în asigurarea operării unei platforme de tranzacționare a criptoactivelor, în schimbarea criptoactivelor contra unor monede fiduciare care sunt mijloace legale de plată sau contra altor criptoactive prin tranzacționarea în cont propriu și în serviciul care presupune asigurarea custodiei și a administrării criptoactivelor sau a controlului mijloacelor de acces la aceste criptoactive în numele unui terț.

O a doua categorie de astfel de servicii constă în plasarea criptoactivelor, primirea sau transmiterea ordinelor aferente criptoactivelor, executarea ordinelor aferente criptoactivelor în numele unor terți și furnizarea de consultanță cu privire la criptoactive.

Pentru a promova și a nu împiedica emiterea descentralizată de criptoactive, această cerință nu ar trebui să se aplice emitenților descentralizați de criptoactive până când emiterea de astfel de criptoactive nu este centralizată. Cu condiția ca aceste criptoactive să fie compatibile cu cerințele prezentului regulament și să nu constituie un risc pentru protecția investitorilor, integritatea pieței sau stabilitatea financiară, autoritățile competente pot decide să admită astfel de criptoactive pentru tranzacționarea pe investește în criptomonede schwab platformă din Uniune de tranzacționare pentru criptoactive.

Astfel de cărți albe pentru criptoactive ar trebui să conțină informații generale cu privire la emitent și la ofertant, când aceștia diferă, la proiectul care ar urma să fie realizat cu capitalul atras, la oferta publică de criptoactive sau la admiterea lor la tranzacționare pe o platformă de tranzacționare pentru criptoactive, la drepturile și obligațiile aferente criptoactivelor, la tehnologia-suport utilizată pentru aceste active și la riscurile asociate.

Pentru a se asigura tratamentul echitabil și nediscriminatoriu al deținătorilor de criptoactive, informațiile din cartea albă pentru criptoactive și, dacă este cazul, din orice comunicare cu caracter publicitar referitoare la oferta publică trebuie să fie corecte, clare și să nu inducă în eroare.

Ofertele publice de criptoactive în Uniune care nu depășesc un prag agregat adecvat pe o perioadă de 12 luni ar trebui, prin urmare, să fie scutite de obligația referitoare la elaborarea unei cărți albe pentru criptoactive. Această limitare a duratei ofertei publice nu are legătură cu momentul în care produsul sau serviciul devine efectiv operațional și poate fi utilizat de deținătorul unui token utilitar după încheierea ofertei publice. Emitenții stabiliți într-o țară terță ar trebui să notifice cartea albă pentru criptoactive și, după caz, comunicările lor cu caracter publicitar autorității competente din statul membru în care se intenționează prezentarea ofertei de criptoactive sau în care se solicită mai întâi admiterea la tranzacționare a criptoactivelor.

Prin urmare, autoritățile competente nu ar trebui să fie obligate să aprobe o carte albă pentru criptoactive înainte de publicarea sa.

investește în criptomonede schwab care este cel mai bun mod de a investi în bitcoin

Autoritățile competente ar trebui să aibă însă competența ca, după publicare, să solicite includerea de informații suplimentare în cartea albă pentru criptoactive și, după caz, în comunicările cu caracter publicitar.

Pentru a se asigura finalizarea fără probleme a unei oferte publice de criptoactive pentru care emitentul a stabilit un termen-limită, acest drept de retragere nu ar trebui să fie exercitat de consumator după încheierea perioadei de subscriere.

investește în criptomonede schwab ar trebui să investesc în crypto quant

În plus, dreptul de retragere nu ar trebui să se aplice în cazul în care criptoactivele, altele decât tokenurile raportate la active sau tokenurile asimilate monedelor electronice, sunt admise la tranzacționare pe o platformă de tranzacționare pentru criptoactive deoarece, într-un astfel de caz, prețul acestor criptoactive ar depinde de fluctuațiile de pe piețele criptoactivelor. Pentru a veni în sprijinul autorităților competente în îndeplinirea sarcinilor lor de supraveghere, Autoritatea Europeană pentru Valori Mobiliare și Piețe ESMAîn strânsă cooperare cu Autoritatea Bancară Europeană ABEar trebui să fie mandatată să publice orientări cu privire la aceste sisteme și protocoale de securitate, care să specifice mai în detaliu aceste standarde ale Uniunii.

Prin urmare, aceste tokenuri ar putea fi adoptate pe scară largă de către utilizatori ca mijloc de transfer de valoare sau ca mijloc de plată și, prin urmare, ar putea prezenta riscuri sporite pentru protecția consumatorilor și integritatea pieței în comparație cu alte criptoactive. Emitenții de tokenuri raportate la active ar trebui, prin urmare, să facă obiectul unor cerințe mai stricte decât emitenții de alte criptoactive. Cu toate acestea, cerința privind autorizarea nu ar trebui să se aplice în cazul în care tokenurile raportate la active sunt oferite doar investitorilor calificați sau atunci când oferta publică de tokenuri raportate la active este situată sub un anumit prag.

Cu toate acestea, astfel de instituții de credit ar trebui să notifice autorității lor competente intenția lor investește în criptomonede schwab a emite un token raportat la active cu cel puțin trei luni înainte de data preconizată a emisiunii. În aceste cazuri, emitentul tokenurilor raportate la active ar trebui să aibă în continuare obligația de a elabora o carte albă pentru criptoactive pentru a-i informa pe cumpărători cu privire la caracteristicile și riscurile aferente acestor tokenuri raportate la active și de a o notifica autorității competente relevante, înainte de publicare.

Înainte de a acorda o autorizație sau de a refuza acordarea unei autorizații, Autoritatea competentă ar trebui să aibă obligația de a se consulta cu ABE și ESMA și, în cazul în care tokenurile raportate la active se raportează la monede ale Uniunii, cu Banca Centrală Europeană BCE și cu banca centrală națională de emisiune a monedelor respective.

Toate competențele și responsabilitățile de supraveghere ar trebui să revină autorităților competente. Avizele, cu excepția celor ale BCE și ale băncilor centrale ale statelor membre privind aplicarea politicii monetare și garantarea efectuării în siguranță a operațiunilor de plată, ar trebui să aibă un caracter neobligatoriu.

În cazul în care acordă o autorizație unui emitent potențial de tokenuri raportate la active, autoritatea competentă ar trebui să aprobe, de asemenea, cartea albă pentru criptoactive elaborată de entitatea respectivă. Autorizația acordată de către autoritatea competentă ar trebui să fie valabilă în întreaga Uniune și investiți în criptomonede Africa de Sud trebui să îi permită emitentului de tokenuri raportate la active să ofere aceste criptoactive pe piața unică și să solicite admiterea lor la tranzacționare pe o platformă de investește în criptomonede schwab pentru criptoactive.

investește în criptomonede schwab în care cripto să investească

În mod similar, cartea albă pentru criptoactive ar trebui, de asemenea, să fie valabilă pentru întreaga Uniune, fără posibilitatea ca statele membre să impună cerințe suplimentare. Cartea albă pentru criptoactive referitoare la tokenurile raportate la active ar trebui să includă informații privind mecanismul de stabilizare, politica de investiții cu privire la activele de rezervă, măsurile de custodie pentru activele de rezervă și drepturile acordate deținătorilor.

În cazul în care emitenții de tokenuri raportate la active nu oferă un drept direct de creanță sau de reconversie asupra activelor de rezervă tuturor deținătorilor de astfel de tokenuri raportate la active, cartea albă pentru criptoactive referitoare la tokenurile raportate la active ar trebui să conțină un avertisment clar și lipsit de ambiguitate în acest sens.

Comunicările cu caracter publicitar ale unui emitent de tokenuri raportate la active ar trebui, de asemenea, să includă o declarație similară în cazul în care emitenții nu oferă astfel de drepturi directe tuturor deținătorilor de tokenuri raportate la active.

Aceștia ar trebui mai ales să publice pe site-ul lor volumul de tokenuri raportate la active aflate investește în criptomonede schwab circulație și valoarea și compoziția activelor de rezervă, cel puțin o dată pe lună. De asemenea, ar trebui ca emitenții de tokenuri raportate la active să publice informații cu privire la orice eveniment care ar avea probabil un impact semnificativ asupra valorii tokenurilor raportate la active sau a activelor de rezervă, indiferent dacă aceste criptoactive sunt admise la tranzacționare pe o platformă de tranzacționare pentru criptoactive.

Emitenții de tokenuri raportate la active ar trebui, de asemenea, să stabilească o procedură clară pentru tratarea plângerilor primite de la deținătorii de criptoactive.

Organul de conducere al acestor emitenți și acționarii lor ar trebui să aibă o bună reputație și cunoștințe de specialitate suficiente și să îndeplinească cerințele de competență profesională și probitate morală necesare în vederea combaterii spălării banilor și a finanțării terorismului. Emitenții de tokenuri raportate la active ar trebui, de asemenea, să utilizeze resurse proporționale cu anvergura activităților lor și ar trebui să asigure întotdeauna continuitatea și regularitatea activităților lor.

În acest scop, emitenții de tokenuri raportate la active ar trebui să stabilească o politică de asigurare a continuității activității care să vizeze, în cazul unei întreruperi a sistemelor și a procedurilor lor, asigurarea continuității desfășurării activităților lor de plată esențiale. Emitenții de tokenuri raportate la active ar trebui, de asemenea, să dispună de mecanisme solide de control intern și evaluare a riscurilor, precum și de un sistem care să garanteze integritatea și confidențialitatea informațiilor primite.

Aceste obligații au ca scop asigurarea protecției drepturilor și libertăților de bază în cadrul Uniunii, nu crearea unor bariere inutile pe investește în criptomonede schwab criptoactivelor. Emitenții de tokenuri raportate la active ar trebui, prin urmare, să aibă obligația să încheie și să mențină acorduri contractuale adecvate cu respectivele entități terțe, care investește în criptomonede schwab garanteze mecanismul de stabilizare și investirea activelor de rezervă care garantează valoarea tokenurilor, custodia acestor active de rezervă și, dacă este cazul, distribuirea către public a tokenurilor raportate la active.

Aceste cerințe de capital ar trebui să fie proporționale cu volumul emisiunii de tokenuri raportate la active și, prin urmare, ar trebui să fie calculate ca procentaj din rezerva de active care garantează valoarea tokenurilor raportate la active. Cu toate acestea, autoritățile competente ar trebui să poată să majoreze sau să reducă cerințele de fonduri proprii impuse, luând această decizie, de exemplu, pe baza evaluării mecanismului de evaluare a riscurilor al emitentului, a calității și a volatilității activelor din rezervă care garantează tokenurile raportate la active sau a valorii agregate și a numărului de tokenuri raportate la active.

Această rezervă de active constituie o garanție pentru răspunderea emitenților reprezentată de tokenul raportat la active. Emitenții de tokenuri raportate la active trebuie să asigure gestionarea prudentă a acestei rezerve de active și, în special, să se asigure că orice creare sau distrugere a acestor tokenuri raportate la active este însoțită întotdeauna de o majorare sau o reducere corespunzătoare a rezervei de active și că majorarea sau reducerea respectivă este gestionată adecvat pentru a se evita impactul negativ asupra pieței activelor de rezervă.

Prin urmare, emitenții de criptoactive raportate la active ar trebui să stabilească, să mențină și cât să investești în bitcoin detalieze politici care să descrie, printre altele, compoziția investește în criptomonede schwab de rezervă, alocarea activelor, evaluarea cuprinzătoare a riscurilor asociate activelor de investește în criptomonede schwab, procedura de creare și de distrugere a tokenurilor raportate la active, procedura de achiziționare și de reconversie a tokenurilor raportate la active în activele de rezervă și, în cazul în care activele de rezervă sunt investite, politica de investiții a emitentului.

Această politică ar trebui să asigure faptul că activele de rezervă sunt investește în criptomonede schwab orice moment complet separate de activele proprii ale emitentului, că activele de rezervă nu sunt grevate de sarcini sau gajate drept garanții reale și că emitentul de tokenuri raportate la active are acces rapid la activele de rezervă respective.

Activele de rezervă ar trebui, în funcție de natura lor, să fie ținute în custodie de către o instituție de credit în sensul Regulamentului UE nr. Instituțiile de credit sau furnizorii de servicii legate de criptoactive care păstrează în custodie activele de rezervă care garantează tokenurile raportate la active ar trebui să răspundă în fața emitentului sau a deținătorilor de tokenuri raportate la active în cazul pierderii unor astfel de active de rezervă, cu excepția cazului în care demonstrează că o astfel de pierdere a fost rezultatul unui eveniment extern, în afara controlului lor rezonabil.

Având în vedere că tokenurile raportate la active pot fi utilizate ca mijloc de plată, toate profiturile sau pierderile care rezultă din investirea activelor de rezervă ar trebui să îi revină emitentului tokenurilor raportate la active. Emitenții ar trebui să pună la dispoziția deținătorilor Mai merită să investești în bitcoin? tokenuri raportate la active informații suficient de detaliate și ușor de înțeles cu privire la procedurile care reglementează reconversia.

Unele tokenuri raportate la active și tokenuri asimilate monedelor electronice ar trebui să fie considerate semnificative datorită bazei potențiale mari de clienți a promotorilor și a acționarilor lor, a capitalizării lor bursiere potențial ridicate, a dimensiunii potențiale a rezervei de active care garantează valoarea acestor tokenuri raportate la active sau tokenuri asimilate monedelor electronice, a numărului potențial mare de tranzacții, a interconectării potențiale cu sistemul financiar sau a utilizării transfrontaliere potențiale a unor astfel de criptoactive.

Tokenurile semnificative raportate la active sau tokenurile semnificative asimilate monedelor electronice care ar putea fi utilizate de un număr mare de deținători și care ar putea da naștere unor riscuri specifice în ceea ce privește stabilitatea financiară, transmisia politicii monetare sau suveranitatea monetară ar trebui să facă obiectul unor cerințe mai stricte decât alte tokenuri raportate la active sau tokenuri asimilate monedelor electronice.

Gradul de adecvare a pragurilor ar trebui reevaluat de Comisie în mod regulat.

Specificatiile contractelor

În cazurile în care Comisia stabilește că pragurile trebuie revizuite, Comisia ar trebui să prezinte o propunere legislativă pentru a ajusta pragurile în mod corespunzător. Emitenții de tokenuri semnificative raportate la active ar trebui, prin urmare, să facă obiectul unor cerințe mai stricte decât emitenții de alte criptoactive sau de tokenuri raportate la active care sunt emise pe scară mai mică. Ei ar trebui, în special, să facă obiectul unor cerințe de capital mai stricte, al unor cerințe de interoperabilitate și ar trebui să instituie politici de gestionare a lichidităților.

Emitenții de tokenuri asimilate monedelor electronice ar trebui să elaboreze o carte albă pentru criptoactive și să o notifice autorității lor competente. În cazul în care emisiunea de tokenuri asimilate monedelor electronice se situează sub un anumit prag sau în cazul în care tokenurile asimilate monedelor electronice pot fi deținute exclusiv de investitori calificați, emitenții de astfel de tokenuri nu ar trebui să facă obiectul cerințelor de autorizare.

Cu toate acestea, emitenții ar trebui să elaboreze întotdeauna o carte albă pentru criptoactive și să o notifice autorității lor competente. Deținătorilor de tokenuri asimilate monedelor electronice ar trebui să li se acorde întotdeauna un investește în criptomonede schwab de reconversie care să poată fi exercitat în orice moment și la paritate cu moneda fiduciară la care se raportează tokenul asimilat monedelor electronice. Emitenților de tokenuri asimilate monedelor electronice ar trebui să li se permită să aplice un comision în cazul în care deținătorii de tokenuri asimilate monedelor electronice solicită reconversia tokenurilor lor într-o monedă fiduciară.

investește în criptomonede schwab ce să investești în cripto 2022?

Un astfel de comision ar trebui să fie proporțional cu costurile reale suportate de emitentul tokenurilor asimilate monedelor electronice.

Cartea albă pentru criptoactive ar trebui să indice, de asemenea, în mod explicit, faptul că deținătorii de tokenuri asimilate monedelor electronice beneficiază de un drept de creanță investește în criptomonede schwab forma unui drept de reconversie a tokenurilor asimilate monedelor electronice în monedă fiduciară, care poate fi exercitat în orice moment, la paritate cu moneda fiduciară respectivă.

Emitenții de astfel de tokenuri semnificative asimilate monedelor electronice ar trebui, investiți btc USD urmare, să îndeplinească cerințe suplimentare. Emitenții de tokenuri asimilate monedelor electronice ar trebui, în special, să facă obiectul unor cerințe de capital mai ridicate decât alți emitenți de tokenuri asimilate monedelor electronice, unor cerințe de interoperabilitate și ar trebui să instituie politici de gestionare a lichidităților.

Emitenții de tokenuri asimilate monedelor electronice ar trebui, de asemenea, să respecte anumite cerințe aplicabile emitenților de tokenuri raportate la active, cum ar fi cerințele privind custodia activelor de rezervă, regulile referitoare la investirea activelor de rezervă și obligația de a avea un plan de lichidare ordonată.

Aceasta implică un risc semnificativ de eludare a prezentului regulament și de creare a unui dezavantaj concurențial pentru furnizorii de servicii de criptoactive din Uniune în raport cu concurenții din țările terțe.

Prin urmare, nicio persoană juridică sau fizică nu ar trebui să aibă dreptul să furnizeze servicii de criptoactive cetățenilor Uniunii în mod neocazional, fără să aibă un reprezentant legal în Uniune și fără să fie autorizată în temeiul prezentului regulament, chiar dacă serviciile sunt furnizate doar din propria inițiativă a clienților din Uniune.

Cumpara acțiuni Microsoft: Ghid pentru incepatori 2022

ESMA ar trebui să monitorizeze și să raporteze anual amploarea și gravitatea gradului de eludare a prezentului regulament de către actorii din țările terțe și să propună eventuale contramăsuri. Comisia ar trebui, în raportul său final, să analizeze amploarea și gravitatea gradului de eludare a prezentului investește în criptomonede schwab de către actorii din țările terțe și să propună impunerea de sancțiuni disuasive concrete și eficiente asupra entităților respective pentru a pune capăt acestei eludări sau pentru a o reduce semnificativ.

Autorizația relevantă ar trebui acordată, refuzată sau retrasă de către autoritatea competentă a statului membru în care își are sediul social entitatea respectivă. O astfel de autorizație ar trebui să indice serviciile de criptoactive pentru care este autorizat furnizorul de servicii legate de criptoactive și ar trebui să fie valabilă în întreaga Uniune.

Acest registru ar trebui să includă, de asemenea, cărțile albe pentru criptoactive investește în criptomonede schwab autorităților competente și publicate de emitenții de criptoactive. În cazul în care sunt comercializate la distanță, contractele dintre furnizorii de servicii de criptoactive și consumatori ar trebui să intre în domeniul de aplicare al directivei respective.

Furnizorii de servicii de criptoactive ar trebui să le furnizeze clienților lor informații clare, corecte și care să nu inducă în eroare și să îi avertizeze cu privire la riscurile asociate criptoactivelor.

Citițiși